Arbeidsmediation

Werk neemt een belangrijke plaats in ons leven in. Als een arbeidsrelatie verstoord raakt kan dat belangrijke gevolgen hebben voor de werkgever en de werknemer. Je kunt hierbij denken aan onder andere ziekte en re-integratie, ontslag en reputatieschade en problemen in de samenwerking. Als partijen er in een mediation uit kunnen komen is dat vaak een betere oplossing dan de onzekere uitkomst van een rechterlijke procedure. Onze arbeidsmediators kunnen te allen tijde ingeschakeld worden.

Vaak zien we in een arbeidsmediation dat het bij partijen voornamelijk gaat om een verstoring in de communicatie en dat heeft vaak een weerslag op de (werk)relatie. Een gesprek onder begeleiding van een arbeidsmediator kan dan nieuwe inzichten opleveren en helpen om de zaak weer vlot te trekken. De arbeidsmediator is ook op de hoogte van de voor jullie belangrijke economische en juridische aspecten van het conflict, zoals de relatie met het UWV, de Wet Verbetering Poortwachter, het functioneren van de Arbodienst en re-integratie.

Als wordt besloten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan kan de arbeidsmediator ook helpen bij het bespreken van zaken als opzegging, ontbinding, de ontslagvergoeding en de kantonrechterformule, WW rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen.

Arbeidsmediation in het kort:

• Kosteloos kennismakingsgesprek – start van de vertrouwelijkheid
• Ondertekenen mediationovereenkomst en start van de mediation
• Partijen bespreken het conflict
• Inventariseren van oplossingsmogelijkheden
• Onderhandelen
• Afspraken maken en vaststellingsovereenkomst

Als u meer informatie wilt, kunt u uw gegevens hieronder achterlaten. Wij reageren binnen één werkdag. Voor spoedeisende zaken kunt u direct bellen met 06-42199321.