Burenmediation

Voor de meer gecompliceerde conflicten tussen buren* of waarbij jullie te maken hebben met een instantie, een bedrijf, of een situatie waarbij al een juridische procedure is gestart kunt u gebruik maken van onze mediators.

Burenmediation in het kort:

• Kosteloos kennismakingsgesprek – start van de vertrouwelijkheid
• Ondertekenen mediationovereenkomst en start van de mediation
• Partijen bespreken het conflict
• Inventariseren van oplossingsmogelijkheden
• Onderhandelen
• Afspraken maken en vaststellingsovereenkomst

*Bij simpele burenruzies wordt in diverse gemeenten buurtbemiddeling ingezet. Het betreft een onpartijdige dienst, waar partijen in bepaalde omstandigheden kosteloos gebruik van kunnen maken. Buurtbemiddeling kan worden beschreven als een verkorte vorm van mediation, waarbij afzonderlijke intakegesprekken worden gevoerd en één gezamenlijk bemiddelingsgesprek kan plaatsvinden onder begeleiding van neutrale bemiddelaars. Bepaalde problemen, zoals geluidsoverlast, onenigheid over parkeerplekken, rommel en dergelijke, kunnen hiermee vaak worden opgelost.

Als u meer informatie wilt, kunt u uw gegevens hieronder achterlaten. Wij reageren binnen één werkdag. Voor spoedeisende zaken kunt u direct bellen met 06-42199321.