Familiemediation

Familie neemt een belangrijke plaats in ons leven in en als de relaties binnen de familie verstoord raken heeft dat grote gevolgen.
Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan scheiding, waarbij je te maken kunt krijgen met zaken als omgangsregeling, ouderschapsplan, alimentatie, financiële afwikkeling, en problemen rondom de omgangsregelingen en de uitoefening van het gezag met betrekking tot de kinderen.

Daarnaast kan er sprake zijn van andersoortige geëscaleerde ruzies tussen leden van een familie.

Wat doe je als je bijvoorbeeld bij een scheiding tegenover elkaar komt te staan? De psychologische impact van een scheiding op de familie is groot. Meer en meer zien we dat mensen ervoor kiezen om bij een scheiding gebruik maken van een mediationtraject. Naast het kostenvoordeel ten opzichte van de meer traditionele begeleiding door een advocaat heeft een mediation namelijk als voordeel dat je zelf de regie in handen houdt en zelf afspraken maakt over hoe jullie in de toekomst verder wilt gaan.

Als er kinderen bij betrokken zijn is deze manier van scheiden vaak een stuk rustiger, omdat de conflicten in de mediation kunnen worden besproken. De mediator zorgt ervoor dat jullie op een deskundige wijze worden begeleid in dit proces en dat jullie de scheiding met een beter gevoel kunnen afsluiten dan als je een juridisch gevecht zou hebben gevoerd. Als er kinderen zijn staat hun belang natuurlijk voorop en samen met de mediator wordt gewerkt aan een ouderschapsplan dat voldoet aan de wederzijdse wensen en behoeftes.

Na een geslaagde mediation kunnen wij ook zorgdragen voor de afwikkeling van de juridische procedure bij de rechtbank.

​Familiemediation in het kort:

• Kosteloos kennismakingsgesprek – start van de vertrouwelijkheid
• Ondertekenen mediationovereenkomst en start van de mediation
• Partijen bespreken het conflict
• Inventariseren van oplossingsmogelijkheden
• Onderhandelen
• Afspraken maken en vaststellingsovereenkomst

Als u meer informatie wilt, kunt u uw gegevens hieronder achterlaten. Wij reageren binnen één werkdag. Voor spoedeisende zaken kunt u direct bellen met 06-42199321.