Groepsmediation

Wanneer er sprake is van een conflict tussen meer dan twee partijen biedt JullieMediation ook Groepsmediation aan. Bijvoorbeeld tussen meerdere partijen die een conflict hebben of een conflict waarbij meerdere partijen tegenover één partij staan.

Groepsmediation is een speciale vorm van mediation die een andere aanpak kent dan een gewone mediation. Soms wordt er bijvoorbeeld gewerkt met vertegenwoordigers van de verschillende partijen.

Groepsmediation heeft als doel om de betrokken partijen bij elkaar te brengen en tot een zo goed mogelijk plan te komen dat voor iedereen aanvaardbaar is. Soms worden ook andere instanties, zoals de gemeente, woningcorporatie of de politie betrokken bij het vinden van een oplossing van het conflict.

Afhankelijk van de grootte van de groep kan het wenselijk zijn om met meerdere mediators te werken. We stemmen dit in overleg met de partijen af, zodat ook hier vooraf duidelijk is wat jullie van ons kunnen verwachten.

Groepsmediation in het kort:

• Kosteloos kennismakingsgesprek – start van de vertrouwelijkheid
• Ondertekenen mediationovereenkomst en start van de mediation
• Partijen bespreken het conflict
• Inventariseren van oplossingsmogelijkheden
• Onderhandelen
• Afspraken maken en vaststellingsovereenkomst

Als u meer informatie wilt, kunt u uw gegevens hieronder achterlaten. Wij reageren binnen één werkdag. Voor spoedeisende zaken kunt u direct bellen met 06-42199321.