Zakelijke mediation

Zowel bedrijven als consumenten hebben regelmatig te maken met conflicten, waarbij een zakelijke partij betrokken is. Voor een consument kan het bijvoorbeeld gaan om een conflict met een  financiële instelling of met een bedrijf waar een dienst is afgenomen of een goed is gekocht.
In de medische sfeer kan het gaan om een conflict tussen zorginstelling/behandelaar en patiënt.

In veel gevallen gaat het bij deze kwesties om de communicatie, die niet langer goed loopt. Door in een mediationtraject het conflict te behandelen worden partijen in de gelegenheid gesteld om hun verhaal te doen en te luisteren naar het verhaal van de ander.

In veel gevallen schept dit de benodigde ruimte, waardoor er naar oplossingsmogelijkheden kan worden gekeken. Vaak werkt dit beter dan een juridisch gevecht, waarbij de meningen zich al snel kunnen verharden en de uitkomst een stuk ongewisser kan zijn.

Zakelijke mediation in het kort:

• Kosteloos kennismakingsgesprek – start van de vertrouwelijkheid
• Ondertekenen mediationovereenkomst en start van de mediation
• Partijen bespreken het conflict
• Inventariseren van oplossingsmogelijkheden
• Onderhandelen
• Afspraken maken en vaststellingsovereenkomst

Als u meer informatie wilt, kunt u uw gegevens hieronder achterlaten. Wij reageren binnen één werkdag. Voor spoedeisende zaken kunt u direct bellen met 06-42199321.